SUND • NATURLIG • ØKOLOGISK • ANSVARLIG

PRIVATLIVSPOLITIK

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelse med opfyldelse af aftale hos

ZENZ Organic products ApS CVR-nr.: 32 56 58 91
og
ZENZ ApS CVR-nr.: 30 71 49 62

Som følge af din aftale med ZENZ Organic Products ApS og/eller ZENZ ApS accepterer du denne privatlivspolitik.

Oversigt:

1.   Generelt
2.   Personoplysninger
2.1 Hvad er personoplysninger?
2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?
2.4 Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
2.5 Retten til indsigt i dine personoplysninger
2.6 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
2.7 Retten til sletning af dine personoplysninger
2.8 Ændringer i behandlingen af personoplysninger
3.   Kontakt
4.   CVR-numre

1. GENERELT

Gennem din aftale med ZENZ Organic Products ApS og ZENZ ApS indsamles der personoplysninger om dig.

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som trådte i kraft i Danmark fra 25. maj 2018, samt den danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”).

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger. 

2. PERSONOPLYSNINGER

2.1 HVAD ER PERSONOPLYSNINGER?

ZENZ Organic Products ApS og ZENZ ApS beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du køber en vare eller en ydelse på zenzshop.dk, eller når du booker tid til en behandling hos en af ZENZ’s frisørsaloner. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv. De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services/produkter, du har købt af os. De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register. 

2.2 HVOR LÆNGE OPBEVARER VI PERSONOPLYSNINGER?

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med ZENZ Organic Products ApS og ZENZ ApS består.

Når du køber en service hos os, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation på dine aftaler og behandlinger.

Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.
Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret i ZENZ Organic Products ApS og ZENZ ApS. Ved ophør som kunde hos ZENZ Organic Products ApS og ZENZ ApS vil dine personoplysninger blive opbevaret i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2017 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2022. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet. 

2.3 HVAD BRUGER VI PERSONOPLYSNINGER TIL?

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med ZENZ Organic Products ApS og ZENZ ApS. 

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart.

Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at ZENZ Organic Products ApS og ZENZ ApS (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor. Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger. 

2.4 HVORDAN BESKYTTER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, til ZENZ Organic Products ApS og ZENZ ApS IT-system eller fysisk i aflåst skab. 

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde. 

2.5 RETTEN TIL INDSIGT I DINE PERSONOPLYSNINGER

Du har som kunde hos ZENZ Organic Products ApS og ZENZ ApS ret til at få ZENZ Organic Products ApS og ZENZ ApS bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.

Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til ZENZ Organic Products ApS og ZENZ ApS. Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger. 

2.6 RETTEN TIL BERIGTIGELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af ZENZ Organic Products ApS og ZENZ ApS uden unødig forsinkelse. 

2.7 RETTEN TIL SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af ZENZ Organic Products ApS og ZENZ ApS uden unødig forsinkelse, hvis salonen/klinikken ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.

Bemærk venligst, at såfremt ZENZ Organic Products ApS og ZENZ ApS i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes. 

2.8 ÆNDRINGER I BEHANDLINGEN AF PERSONOPLYSNINGER

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.

3. KONTAKT

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos ZENZ Organic Products ApS og ZENZ ApS, skal du rette henvendelse til Karsten Viborg på e-mail: kvi@zenzorganic.com

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.  

Hvis du ønsker at klage over ZENZ Organic Products ApS og/eller ZENZ ApS behandling af dine personoplysninger kan dette ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Danmark

E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefon nummer: +45 33193200 

4. CVR-NUMRE

ZENZ Grønnegade ApS, CVR-nr.: 32 32 26 62

ZENZ Rosenborggade ApS, CVR-nr.: 35 89 39 62

ZENZ Frederiksberg ApS, CVR-nr.: 36 19 80 60

ZENZ FB Center ApS, CVR-nr.: 33 38 03 21

ZENZ Østerbro ApS, CVR-nr.: 36 47 79 38

ZENZ Nørrebrogade ApS, CVR-nr.: 29 62 91 02

ZENZ Nørrebro ApS, CVR-nr.: 33 38 03 21

ZENZ Islands Brygge ApS, CVR-nr.: 32 84 12 28

ZENZ Lyngby ApS, CVR-nr.: 30 79 95 93

ZENZ Roskilde ApS, CVR-nr.: 29 91 68 88

ZENZ Køge ApS, CVR-nr.: 36 20 02 94

ZENZ by STEEN ApS, CVR-nr.: 29 02 11 63

ZENZ Århus ApS, CVR-nr.: 33 37 10 39

ZENZ Holding ApS, CVR-nr.: 31 62 22 39

ZENZ Salon Holding ApS, CVR-nr.: 32 64 47 91

ZENZ Owner Holding ApS, CVR-nr.: 39 09 34 99

Med venlig hilsen                                                  
ZENZ Organic Products ApS og ZENZ ApS