FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling

FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling er en integreret del af vores arbejde. Hos ZENZ Organic mener vi, at det er vigtigt, at vi som virksomhed, er med til at indfri de mål, der er opstillet af FN for at skabe en mere bæredygtig verden. Helt konkret arbejder vi med 12 af de 17 verdensmål.

De mål, vi ikke aktivt kan støtte på egen hånd, forsøger vi at bidrage til ved at indgå i partnerskaber med andre virksomheder. 

Her kan du læse lidt om, hvordan vi arbejder med FNs verdensmål.

 

MÅL #1 Afskaf fattigdom

Sammen med PlanBørnefonden hjælper ZENZ Organic unge mødre væk fra fattigdom og prostitution i Kampala, Uganda. De unge mødre får en uddannelse som frisører, og dermed mulighed for at forsørge sig selv og sin familie. Du kan læse mere om projekt Støt Pigerne ved at klikke her.

 

MÅL #3 Sundhed og trivsel

Hos ZENZ Organic fravælger vi alle indholdsstoffer, der er, eller mistænkt for at være, hormonforstyrrende, allergi- og/eller kræftfremkaldende. ZENZ Organic Products stræber efter, at være de sundeste skønhedsprodukter på markedet.

Vi sørger altid for gode arbejdsforhold, både i vores ZENZ Organic Hairdressing saloner og i resten af vores virksomhed inklusiv vores produktion. 

 

MÅL #4 Kvalitetsuddannelse

I vores ZENZ Organic Hairdressing saloner har vores frisørelever gang på gang vist sig at være blandt Danmarks dygtigste. Vi tilbyder intern videreuddannelse via ZENZ Organic Academy, som blandt andet inkluderer en lederuddannelse for frisører. Du kan læse mere om vores frisørsaloner ved at klikke her.

I Kampala, Uganda, hjælper vi i samarbejde med PlanBørnefonden med at give udsatte kvinder en frisøruddannelse. Mange af disse kvinder har startet egen salon efter endt uddannelse. 

 

MÅL #5 Ligestilling mellem kønnene

Vi går ind for 100% ligestilling både hvad angår køn, religion eller andre forskelligheder.

 

MÅL #6 Rent vand og sanitet

ZENZ Organic skader ikke grundvandet hverken i produktionsdelen eller i brugsfasen. I vores ZENZ Organic Hairdressing saloner anvendes ikke produkter, der påvirker vores grundvand eller forværrer kvaliteten.

 

MÅL #7 Bæredygtig energi

Vi køber energi fra bæredygtige energiformer, og er med til at sikre, at der anvendes en større andel af mere bæredygtig energi i det danske elnet.

 

MÅL #9 Industri, innovation og infrastruktur

Vi er stolte af, at kunne påvirke standarden i en positiv retning inden for skønhedsbranchen, samt at kunne inspirere til at udvikle og videreudvikle mere bæredygtige ingredienser og teknologier i forhold til skønhedsprodukter.

 

MÅL #10 Mindre ulighed

Vi sætter en ære i betale vores medarbejdere en fair løn. Vi kæmper for at mindske ulighed på alle områder, blandt andet ved at behandle alle vores medmennesker med samme respekt.

 

MÅL #12 Ansvarlig forbrug og produktion

Hos ZENZ Organic arbejder vi helt grundlæggende med at sikre høj bæredygtighed i alle processer, og vi tager altid ansvar for omverdenen. Vi forsøger både ved at være et godt eksempel, og i vores kommunikation, at påvirke vores medarbejdere og kunder til, at agere mere bæredygtigt.

ZENZ Organic Products er multifunktionelle og drøje i brug, hvilket gør det muligt for forbrugeren og/eller frisørsalonen, at reducere sit samlede forbrug af skønhedsprodukter.

 

MÅL #14 Livet i havet

Med vores ZENZ Organic Products version 2.0 tager vi aktivt ansvar for at rydde op i verdenshavene ved at samarbejde med Ocean Waste Plastic. Vores version 2.0-produkter vil således være med til at fjerne plastik og dermed forbedre mulighederne for livet i havet.

 

MÅL #15 Livet på land

ZENZ Organic Products anvender genbrugsmaterialer, og er dermed med til at reducere forbruget af, og behovet for, nye materialer, såsom virgin plastic og virgin papir. Vi har ligeledes affaldssortering og returordninger, som hjælper med at forbedre livet på land.

 

MÅL #17 Partnerskaber for handling

Vi samarbejder løbende lokalt som globalt med organisationer, der ligesom os, arbejder for, at støtte op om verdensmålene.

Blandt disse er PlanBørnefonden, Projekt Hjemløs, Mødrehjælpen, Knæk Cancer og UNICEF.

 

FNs 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling

Du kan læse mere om FNs 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling på deres webside. Klik her for at gå dertil.