FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling

FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling er en integreret del af vores arbejde hos ZENZ Organic. Vi mener, at det er vigtigt, at vi som virksomhed, er med til at indfri de mål, der er opstillet af FN for, at skabe en mere bæredygtig verden. 

Helt konkret arbejder vi med 12 af de 17 verdensmål. De mål vi ikke aktivt kan støtte på egen hånd, forsøger vi at bidrage til, ved at indgå i partnerskaber med andre virksomheder. Her kan du læse lidt om hvordan vi arbejder med FN's verdensmål.

MÅL #1 AFSKAF FATTIGDOM

Sammen med PlanBørnefonden hjælper ZENZ Organic Products unge mødre væk fra fattigdom og prostitution i Kampala, Uganda. De unge mødre får en uddannelse som frisører, og dermed mulighed for at forsørge sig selv og sin familie. Du kan læse mere om projekt Støt Pigerne ved at klikke her.

MÅL #3 SUNDHED OG TRIVSEL

​Hos ZENZ Organic Products fravælger vi alle indholdsstoffer, der er, eller mistænkt for at være, hormonforstyrrende, allergi- og/eller kræftfremkaldende. ZENZ Organic Products stræber efter, at være de sundeste skønhedsprodukter på markedet.

Vi sørger altid for gode arbejdsforhold, både i vores ZENZ Organic Hairdressing saloner og i resten af vores virksomhed inklusiv vores produktion.​

MÅL #4 KVALITETSUDDANNELSE

​I vores ZENZ Organic Hairdressing saloner har vores frisørelever gang på gang vist sig at være blandt Danmarks dygtigste. Vi tilbyder intern videreuddannelse via ZENZ Organic Academy, som blandt andet inkluderer en lederuddannelse for frisører. Du kan læse mere om vores frisørsaloner ved at klikke her.

I Kampala, Uganda, hjælper vi i samarbejde med PlanBørnefonden med, at give udsatte kvinder en frisøruddannelse. Mange af disse kvinder har startet egen salon efter endt uddannelse. 

MÅL #5 LIGESTILLING MELLEM KØNNENE

Vi går ind for 100% ligestilling både hvad angår køn, religion eller andre forskelligheder.

MÅL #6 RENT VAND OG SANITET

​ZENZ Organic Products skader ikke grundvandet hverken i produktionsdelen eller i brugsfasen. I vores ZENZ Organic Hairdressing saloner anvendes ikke produkter der påvirker vores grundvand eller forværrer kvaliteten.

MÅL #7 BÆREDYGTIG ENERGI

​Vi køber energi fra bæredygtige energiformer, og er med til at sikre, at der anvendes en større andel af mere bæredygtig energi i det danske elnet.

MÅL #9 INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR

​Vi er stolte af, at kunne påvirke standarden i en positiv retning inden for skønhedsbranchen, samt at kunne inspirere til at udvikle og videreudvikle mere bæredygtige ingredienser og teknologier i forhold til skønhedsprodukter.

MÅL #10 MINDRE ULIGHED

​Vi sætter en ære i betale vores medarbejdere en fair løn. Vi kæmper for at mindske ulighed på alle områder, blandt andet ved at behandle alle vores medmennesker med samme respekt.

MÅL #12 ANSVARLIG FORBRUG OG PRODUKTION

​Hos ZENZ Organic Products arbejder vi helt grundlæggende med, at sikre høj bæredygtighed i alle processer, og tager altid ansvar for omverdenen. Vi forsøger både ved at være et godt eksempel, og i vores kommunikation, at påvirke vores medarbejdere og kunder til, at agere mere bæredygtigt.

ZENZ Organic Products er multifunktionelle og drøje i brug, hvilket gør det muligt for forbrugeren og/eller frisørsalonen, at reducere sit samlede forbrug af skønhedsprodukter.

MÅL #14 LIVET I HAVET

​Med vores ZENZ Organic Products version 2.0 tager vi aktivt ansvar for, at rydde op i verdenshavene og være med til at fjerne plastik herfra, og forbedre mulighederne for livet i havet ved at anvende Ocean Waste Plastic.

MÅL #15 LIVET PÅ LAND

​ZENZ Organic Products er anvender genbrugsmaterialer, og er dermed med til at reducere forbruget af, og behovet for, nye materialer, så som virgin plastic og virgin papir. Vi har ligeledes affaldssortering og returordninger, som hjælper med at forbedre livet på land.

MÅL #17 PARTNERSKABER FOR HANDLING

Vi samarbejder løbende lokalt som globalt med organisationer, der ligesom os, arbejder for, at støtte op om verdensmålene.

Blandt disse er PlanBørnefonden, Projekt Hjemløs, Mødrehjælpen, Knæk Cancer og UNICEF.

​Du kan læse mere om FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling på deres webside. Klik her for at gå dertil.